WelkomBest Procesadvisering

Organisatieontwikkeling & procesadvisering

“Een menselijk systeem kun je alleen leren zichzelf te helpen” (Edgar H. Schein).

best procesadvisering

Onderstromen

Het blijft boeiend!

We hebben met elkaar een strategie uitgestippeld, concrete doelen afgesproken, een dashboard ingericht, KPI’s vastgesteld en verantwoordelijkheden bepaald en ……… dan gaat het toch weer niet zoals we verwacht hadden.

Waar ligt dat toch aan? Natuurlijk beseffen we dat we te maken hebben met ‘weerstand tegen verandering’ en dat er ‘draagvlak’ nodig is. We hebben daar ook stevig in geïnvesteerd. En waarom werkt het dan toch niet?

De antwoorden zijn vaak niet aan de oppervlakte te vinden. We moeten zoeken in de diepere lagen van onze organisatie, onze teams en onszelf. Zoeken naar de o zo bepalende ‘onderstromen’. Hoe krijg je daar nu zicht op en vooral, wat kan je er dan mee?

Ik lever geen kant en klare antwoorden; ik help je om de juiste vragen aan elkaar te leren stellen, op zoek naar nieuwe antwoorden. De blokkades ontdekken en die met elkaar op te ruimen. Dan kan je samen echt in beweging komen en vooral in beweging blijven. Het gaat niet om het vinden van hét antwoord. Het is vooral de kunst om met en van elkaar te leren om voortdurend nieuwe wegen te vinden. Oftewel een permanent lerend collectief te worden en hierdoor de organisatie doeltreffender te ontwikkelen.

Ik draag bij aan organisatieontwikkeling d.m.v. procesadvisering. Procesadvisering is ‘de centrale filosofie die ten grondslag ligt aan het leren in en door organisaties en aan organisatieontwikkeling, en wel in die zin dat het merendeel van hetgeen de adviseur doet, berust op de centrale veronderstelling dat je een menselijk systeem alleen kunt leren zichzelf te helpen’ (Edgar H. Schein).

Referenties

Bekijk alle referenties →

“Ik heb Jan Willem leren kennen in zijn rol als trainer en coach. Wat Jan Willem kenmerkt is zijn vermogen om individuele wensen, kwaliteiten en valkuilen te zien en deze in de context van de teamdynamiek te plaatsen. Daarbij helpt hij deelnemers bij het verkrijgen van nieuwe inzichten en laat hij hen met behulp van deze inzichten zelf geschikte oplossingen vinden. Zeker op het vlak van de inrichting en vorming van teams in complexe situaties is hij geweldig: hij helpt het team de essentie van het teamsucces te doorgronden en op basis daarvan de vervolgstappen te bepalen. Jan Willem is een prettig persoon die confronterend kan zijn ten behoeve van de persoonlijke groei van deelnemers.”
Dennis Wissink
Commercial Director/Co-Owner Beeliners