Best Procesadvisering

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is een vereiste voor de continuïteit van de organisatie in een voortdurend veranderende omgeving.
organisatieontwikkeling

Ontwikkeltrajecten

Of het nu gaat om fusies, verduurzaming of verbetering van werkprocessen, veranderen vraagt veel van medewerkers, vooral als het gaat om het veranderen van hun gedrag.

Ik ben ervan overtuigd dat mensen best willen veranderen, maar liever niet veranderd willen worden.

Mensen komen vrijwillig in actie als ze de zin  inzien van de verandering, er zelf aan willen  bijdragen en voldoende (zelf)vertrouwen  hebben nieuwe kennis en vaardigheden aan te leren om het ook te kunnen. Deze 3 voorwaarden hebben een directe link met de 3 pijlers van organisatieontwikkeling: de strategie, de cultuur en de structuur.

– Zie ik de zin in van de nieuw gekozen richting? (strategie)
– Ben ik bereid hieraan bij te dragen op basis van gedeelde waarden? (cultuur)
– Ben ik bekwaam invulling te geven aan mijn verantwoordelijkheden? (structuur)

Mijn begeleiding bij ontwikkeltrajecten richt zich op het expliciet helpen maken van de samenhang tussen de pijlers, die helpen te beschrijven in een gewenste organisatiecultuur en deze vervolgens te helpen vertalen in concrete gedragsverandering.

Mijn referenties

Bekijk alle referenties →

“Naast een groot en pragmatisch diagnosticerend- en probleemoplossend vermogen is Jan Willem z’n kracht zijn enthousiaste drive om in korte tijd een veilige en ontspannen sfeer te creëren die het mogelijk maakt mensen te laten bewegen. Dat doet hij niet door het probleem over te nemen, maar door ze vaardiger te maken om zelf acties te ondernemen. Waar nodig confronteert hij stevig, maar altijd vanuit- en met respect voor de persoon of groep in kwestie. Ik vind het altijd weer een feest om met hem samen te werken en te zien hoe kundig hij is om theoretisch goed onderbouwde modellen op je over te brengen en ook te laten ervaren. Hij maakt je bewust van je eigen rol, je eigen mogelijkheden en stimuleert je die uit te bouwen.”

Arjan van Dijk

Directeur Eigenaar Tailorminds