Best Procesadvisering

Procesadvisering

Bij cultuurveranderingen gaat het om vragen als: Waar willen we naar toe? Waar staan we nu? Waar zijn we trots op en willen we behouden? Wat past niet meer en willen we veranderen?
procesadvies

Ontwikkeltrajecten

Is het iedereen duidelijk waarom de verandering wordt ingezet? Hoe krijgen we het niet alleen ’tussen de oren’ ….. maar vooral ook ‘in de harten’? Hoe vertalen we dat in ons gedrag? Hoe gaan we met en van elkaar leren doeltreffender te worden en te blijven ‘groeien in de wedstrijd’?

Procesadvisering, zoals ik het bedrijf, bestaat uit het faciliteren op 3 niveaus: die van de organisatie als geheel, dominante coalities en individuele functionarissen.

Organisatie als geheel
Begeleiden van strategische sessies en het verzorgen van cultuurworkshops tijdens beleidsdagen en andere teambijeenkomsten.

Dominante coalities
Trainen en coachen van teams (directie-, management- en projectteams) gericht op samenwerking binnen het team en trainen en coachen van leidinggevenden op het gebied van leiderschaps- en managementvaardigheden.

Individuele functionarissen
Coachen van individuele functionarissen op verschillende organisatieniveaus gericht op persoonlijke ontwikkeling in het kader van doeltreffend gedrag.

Afhankelijk van de opdracht werk ik samen met partners op het gebied van training, HRM en competentieanalyse.

Mijn referenties

Bekijk alle referenties →

“Vanuit Ter Steege hebben wij de afgelopen jaren op een hele plezierige en professionele manier gebruik mogen maken van de kennis en kunde van Jan Willem. Zowel bij het coachen van groepen als ook bij veel één-op-één begeleidingen. Hij is als geen ander in staat de juiste vragen te stellen waardoor hij aan de ene kant een hele prettige en veilige omgeving weet te creëren en tegelijkertijd mensen uitdaagt om vooral zelf in beweging te komen. Hij is analytisch sterk, probleemoplossend maar vooral goed in het snel doorgronden hoe mensen en groepen functioneren, waarbij hij de confrontatie zeker niet uit de weg gaat. Hij weet daarnaast in zijn begeleiding een hele goede balans te vinden tussen de theoretische onderbouwing en de praktische toepasbaarheid.

Het is mooi om te zien hoe onze directeuren, nadat zij zelf Jan Willem hebben mogen ervaren, hem vervolgens inzetten om hun eigen werkmaatschappij te versterken. Een groter compliment kun je niet krijgen en tegelijkertijd zie je daarmee ook dat Jan Willem op veel vlakken, ongeacht functie en niveau, heel goed binnen verschillende organisaties inzetbaar is. Ook tijdens de één-op-één gesprekken die ik zelf heb met Jan Willem, ben ik altijd weer onder de indruk hoe hij als een katalysator kan functioneren in je eigen denkproces om tot verbetering van de organisatie maar vooral tot persoonlijke ontwikkeling te komen.”

Hans ter Steege
Algemeen directeur Ter Steege Holding